Project Herstel Steilkant Dorpsterp Oostrum (Friesland)

In het project Maatregelen worden op enkele rijksmonumenten specifieke inrichtings- en beheermaatregelen uitgevoerd. Daarbij kunnen kennis, voorgestelde ingrepen en strategieën in de praktijk worden getoetst. De onderwerpen worden zo gekozen dat ze als voorbeeld dienen voor een grotere groep monumenten. Het project Maatregelen is onderdeel van het programma Instandhouding van Archeologische Rijksmonumenten (2018-2021).

Colofon

Rapportage Project Maatregelen
Project Herstel Steilkant Dorpsterp Oostrum (Friesland)
Auteur: Jos Stöver

©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2022