Methodologische verantwoording bij de rapportages van het Faro-onderzoek

Het grootschalige kwalitatieve onderzoek naar de Faro-ervaringen in het veld geeft inzicht in de bestaande praktijk en de manieren waarop burgerinitiatieven en erfgoedparticipatie het beste kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Deze publicatie bevat een toelichting op de onderzoeksbenadering en -methode.

Colofon

Titel: Methodologische verantwoording bij de rapportages van het Faro-onderzoek
Auteur: Annemarie Willems en Margriet Kim Nguyen
Programma Faro
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022