Essay Erfgoed als middel - Frans Soeterbroek

Frans Soeterbroek verkent in zijn essay 'Erfgoed als middel' de maatschappelijke rol van erfgoed. De erfgoedwereld heeft volgens hem veel te winnen bij het hervinden van zijn maatschappelijke basis. De bescherming van erfgoed lijkt een doel op zich geworden en daardoor wordt voorbij gegaan aan de rol die erfgoed kan spelen in de samenleving vanuit een dienende en verbindende rol. 

Soeterbroek behandelt vijf thema’s, die elkaar soms overlappen of aanvullen: erfgoed en gezondheid, erfgoed en de dagelijkse leefwereld, erfgoed en burgerinitiatief, erfgoed en kwetsbare groepen en erfgoed en maatschappelijke veerkracht.

Colofon

Auteur: Frans Soeterbroek
Opdrachtgever: Machteld Linssen, Programma Faro (RCE)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maart 2021