Bijlagen bij de Archeologische verwachtingskaart Maasdal tussen Mook en Eijsden

Download 'Verantwoording cultuurhistorische laag Maaskaart' 1/16

PDF document | 180 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Verantwoording methodiek en kaartbeeld' 2/16

PDF document | 263 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Beknopte verantwoording verwachtingskaart Maasdal' 3/16

PDF document | 479 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Toelichting op de legenda' 4/16

PDF document | 129 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Alle-periodenkaart' 5/16

PDF document | 9,7 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Alle-periodenkaart - legenda' 6/16

PDF document | 444 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart jagers en verzamelaars' 7/16

PDF document | 7,8 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart jagers en verzamelaars - legenda' 8/16

PDF document | 391 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart vroege landbouwsamenlevingen' 9/16

PDF document | 8,1 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart vroege landbouwsamenlevingen - legenda' 10/16

PDF document | 412 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart late landbouwsamenlevingen' 11/16

PDF document | 8,2 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart late landbouwsamenlevingen - legenda' 12/16

PDF document | 395 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart staatssamenlevingen' 13/16

PDF document | 8 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart staatssamenlevingen - legenda' 14/16

PDF document | 374 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Geomorfogenetische kaart' 15/16

PDF document | 10,4 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Geomorfogenetische kaart - legenda' 16/16

PDF document | 326 kB

Publicatie | 20-06-2019