Predicaat experimentele woningbouw 1968-1980

Deze publicatie toont een overzicht van de 64 gerealiseerde woningbouwprojecten uit het programma Experimentele Woningbouw (1968-1980).

Hoge resolutie

Download 'Predicaat experimentele woningbouw 1968-1980'
PDF document | 133 pagina's | 45,0 MB | 2018

Programma Experimentele Woningbouw

Het programma Experimentele Woningbouw, ingesteld door minister Schut van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, was zeer kenmerkend voor zijn tijd en grensverleggend vanwege vernieuwingen op het gebied van volkshuisvesting en woningbouw. Het programma bepleitte deze vernieuwingen als reactie op de grootschalige, monotone woonwijken uit de late jaren 60. Thema’s waren: compact bouwen, menging van woningtypen, flexibiliteit, kleinschaligheid, bouwen voor de buurt en inspraak van bewoners; aspecten die later in de jaren 70 heel gewoon zouden worden en nu weer heel actueel zijn. Dit rapport toont de 64 woningbouwprojecten en belicht de omstandigheden waaronder deze tot stand kwamen.

Colofon

Deze verkenning is uitgevoerd door Bureau MB/a en Urben in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Auteurs: Marcel Barzilay (Bureau MB/a), Ruben Ferwerda (Urben) en Anita Blom (RCE)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018