Verkenning Post 65

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft verkennend onderzoek uitgevoerd naar onroerend erfgoed in Nederland uit de periode van 1965 tot 1990. De Post 65 periode. De insteek van deze verkenning was drieledig: kennisontwikkeling en kennisdeling, de omgang met dit erfgoed in relatie met de actuele ruimtelijke opgaven en draagvlakverbreding.

De verkenning naar de Post 65 periode is afgerond. Meer informatie staat in het onderwerp Post 65 op deze site. 

De rapportage Verkenning Post 65 en de onderzoeken en deelstudies die er aan ten grondslag liggen, staan bij elkaar op een publicatiepagina. De link treft u hieronder aan.