Parade van plattelandskerken

Deze publicatie toont vijfentwintig inspirerende voorbeelden voor het in stand houden van kerken in plattelandsgebieden.

Initiatieven voortbestaan dorpskerken Nederland

De voorbeelden schetsen een beeld van uiteenlopende initiatieven die ertoe hebben geleid dat dorpskerken in Nederland konden blijven bestaan, al dan niet voor religieus gebruik. De voorbeelden liggen verspreid over Nederland. De thema’s die aan de orde komen zijn praktisch ingestoken: initiatief, organisatie en draagvlak, een gezonde exploitatie door kosten te verlagen of door inkomsten te verhogen, creatief financieren, en ten slotte marketing en communicatie. Veel van de voorbeelden die in de brochure aan de orde komen, scoren goed op meerdere van deze thema’s. Dat is dan ook een belangrijke les: om een kerk te redden moet op al deze aspecten worden ingezet.

Colofon

Tekst: David Koren, Frank Strolenberg, Welmoed Wijmans
Redactie: Joost Ankoné, Saskia Buitenkamp, Albert Reinstra, Frank Strolenberg
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, 2016
ISBN/EAN: 978-90-77567-21-0