RAM 206: De Oostmolen te Mijnsheerenland (gemeente Binnenmaas); archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in maart 2011

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat grote delen van de Oostmolen uit de zeventiende eeuw dateren. Ook zijn er sporen gevonden van een zestiende-eeuwse voorganger.

Rapportage archeologisch en bouwhistorisch onderzoek Oostmolen

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) beschrijft het gecombineerd archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar de Oostmolen te Mijnsheerenland. Uit dit onderzoek blijkt dat onder meer de fundering van de molen uit het begin van de zeventiende eeuw dateert. Daarnaast is op basis van dendrochronologisch onderzoek vastgesteld dat de molen op de plek van een oudere, vroeg zestiende-eeuwse voorganger staat. Van deze voorganger zijn enkele delen van de houten fundering gevonden en talloze daarmee geassocieerde vondsten, waaronder tientallen ijzeren nagels, vierkamnagels en delen van een natuurstenen lager.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 206
Auteurs: J. van Doesburg, J.W. de Kort & G. Troost
ISBN/EAN: 9789057991967
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012