Molens

In Nederland staan ruim 1100 molens. Negentig procent daarvan heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen als rijksmonument. Zuid-Holland telt de meeste molens en de provincie Utrecht de minste.

Wat doet de RCE?

De RCE zorgt aan de hand van de monumentenwet  voor de bescherming en instandhouding van monumentale molens. Met subsidies stimuleert de Rijksdienst een goede zorg en behoud van molens en deelt kennis over molens met eigenaren en ontwikkelaars.