Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

Deze brochure zet richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek op een rij. Bouwhistorisch onderzoek is hierbij beschouwd als onderdeel van een in de bouw gebruikelijke projectaanpak.

Waardestellingen

Om cultuurhistorische aspecten volwaardig mee te kunnen wegen bij besluiten tot bouwkundige of planologische ingrepen, moet er eerst specialistisch onderzoek naar zijn gedaan. Meestal zijn de opdrachtgevers de initiatiefnemers van bouwhistorisch onderzoek; eigenaars, projectontwikkelaars, overheden of andere initiatiefnemers en belanghebbenden van bouw- en herinrichtingsplannen. De methodologie van bouwhistorisch onderzoek is in deze brochure uitgebreid beschreven, toegespitst op de mogelijkheden om waardestellingen goed te kunnen onderbouwen. Ook zaken als vergunningaanvragen en toezicht komen in deze brochure aan de orde.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Colofon

Tekst en eindredactie: Leo Hendriks en Jan van der Hoeve
ISBN: 978-90-9024049-7
Rijksgebouwendienst en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009