NO 16: Excavations at Dorestad 3

Samen met twee andere publicaties (1980 en 2015) schetst deze Engelstalige archeologische rapportage een beeld van hoe de drukke handelsplaats Dorestad er moet hebben uitgezien.

Omvangrijke opgravingen Dorestad

Deze archeologische rapportage is het tweede deel van een reeks over het archeologische veldonderzoek dat plaatsvond tussen 1967 en 1977 in Wijk bij Duurstede. Bij Wijk bij Duurstede ligt het voormalige Dorestad, een van de belangrijkste internationale handelsplaatsen in Noordwest-Europa van het einde van de 7e tot het midden van de 9e eeuw. Dit veldonderzoek geldt als een van de meest omvangrijke opgravingsprojecten van die tijd. Aan deze rapportage ging in 1980 een publicatie vooraf. In 2015 volgde het derde en laatste deel; Excavations at Dorestad 4. De opgravingen werden uitgevoerd door de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Colofon

Nederlandse Oudheden 16
Auteurs: W.A. van Es, W.J.H. Verwers, met medewerking van J. van Doesburg, H. Enno van Gelder en C. Isings
ISBN: 978-90-5799-127-1
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009