Over ons

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

Zorg voor het erfgoed

Algemeen directeur Susan Lammers:

Zorg voor ons erfgoed. Dat is waar wij voor staan. Met specialistische kennis van het erfgoed stimuleren wij eigenaren, beheerders, particuliere organisaties en overheden om ons waardevolle erfgoed voor toekomstige generaties veilig te stellen. Ik ben trots op onze medewerkers die met zoveel passie hun kennis willen delen.

Geef de toekomst een verleden

Onze erfgoedbrede visie is vastgelegd in de Visie, Missie en Strategie. Dit document beschrijft de rol en positie van de RCE voor de periode 2014 - 2018.