Over ons

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

Onze toekomst een verleden, ons verleden een toekomst

Algemeen directeur Susan Lammers:

Onze toekomst een verleden geven en ons verleden een toekomst. Daar staan we voor. We zorgen samen met onze partners voor een goede erfgoedzorg. En we zetten de kracht van erfgoed in bij grote maatschappelijke opgaven. Onze medewerkers doen dat met hart en ziel.

Missie, Visie en Strategie

In onze Missie, Visie, Strategie 2020 staan de rol en uitgangspunten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.