Missie, visie en strategie

De toekomst een verleden geven en het verleden een toekomst. Daar staat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor. We werken eraan om het culturele erfgoed van iedereen te laten zijn en om het te versterken in de samenleving van vandaag en morgen.

Het erfgoed is van ons allemaal samen, van monumenten en museale voorwerpen tot archeologische resten en cultuurlandschap. En er is zeker werk aan de winkel. Want monumentale gebouwen vragen om eigentijds gebruik, gebieden zijn voortdurend in ontwikkeling, archeologische vindplaatsen verdienen behoud en beleving, en collecties mogen gezien worden.

Met de samenleving bepalen we wat tot ons erfgoed behoort, hoe we het waarderen en op welke manier we de kracht ervan in maatschappelijke ontwikkelingen inzetten. De Erfgoedwet, de Omgevingswet, het rijksbeleid en internationale verdragen vormen daar de basis voor. De Rijksdienst stelt de overheid, eigenaren, vrijwilligers, wetenschappers, ontwikkelaars, adviseurs en alle andere betrokkenen in staat om een rol in de erfgoedzorg te vervullen. Dat doen we met kennis, advies en financiële middelen. Hierbij zetten we ons in om aan verschillende perspectieven ruimte te bieden.

De medewerkers van de Rijksdienst doen dit met hart voor erfgoed en voor iedereen die ervoor zorgt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vormt een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en verbindt beleid, praktijk en wetenschap. We werken open en transparant en stellen onze expertise in dienst van de vragen van vandaag en morgen.

Hoe we uitvoering geven aan deze ambitie? U leest het in onze Missie, visie & strategie.

Foto van het interieur van het Eise Eisinga Planetarium uit 1781 in Franeker, met een gids die het nog werkende planetarium toelicht.
In 2023 is het rijksmonumentale Eise Eisinga Planetarium uit 1781 in Franeker als werelderfgoed erkend