De directie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De leiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in handen van Susan Lammers, algemeen directeur, en Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies.

Afbeelding van de directeuren RCE. Links op de foto Susan Lammers en rechts Arjan de Zeeuw.
Susan Lammers (algemeen directeur) en Arjan de Zeeuw (directeur Kennis en Advies)

Portefeuilleverdeling directie

Algemeen directeur – Susan Lammers 

 1.  Algemeen beleid en internationaal
 2. Gebouwd erfgoed
 3. Roerend erfgoed, collecties
 4. Subsidies, vergunningen, aanwijzingen
 5. Communicatie, Bedrijfsvoering
 6. Locaties: kantoor Amersfoort, Collectiecentrum Nederland en Rijkserfgoedlaboratorium Amsterdam

Directeur Kennis & Advies – Arjan de Zeeuw 

 1. Archeologie
 2. Landschap en Leefomgeving 
 3. Digitaal erfgoed/Data/Informatievoorziening/ICT
 4. Kennisportfolio
 5. Locaties: kantoor Amersfoort en Batavialand Lelystad

Directiesecretaris

Nina Brouwer is onze directiesecretaris.

Ondersteuning

Charlotte van Bree en Inge Letschert vormen samen het directiesecretariaat.

Bereikbaarheid

Susan Lammers:

Arjan de Zeeuw: