Directie

De directie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bestaat uit twee personen. Susan Lammers is onze algemeen directeur, Arjan de Zeeuw is directeur Kennis & Advies. Zij verdelen in onderlinge afstemming de taken.

Afbeelding van de directeuren RCE. Links op de foto Susan Lammers en rechts Arjan de Zeeuw.
Susan Lammers (algemeen directeur) en Arjan de Zeeuw (directeur Kennis en Advies)

Susan Lammers, algemeen directeur

  • Monumenten, roerend erfgoed, collecties
  • Subsidies, vergunningen, aanwijzingen
  • Communicatie, juridische zaken, bedrijfsvoering
  • Locaties: Amersfoort, Amersfoort Vathorst en Amsterdam

Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies

  • Landschap, archeologie, erfgoed en ruimte, Omgevingswet
  • Data/digitale infrastructuur/ICT
  • Portfolio/kennisprogramma’s
  • Locaties: Amersfoort en Lelystad

Ondersteuning

Het directiesecretariaat bestaat uit Charlotte van Bree en Meta Nix-André de la Porte. De directie wordt verder ondersteund door Carla Schulte, directiesecretaris en portfolioadviseur.

De directie is bereikbaar via het secretariaat: