Wat doet de Rijksdienst?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert beleid uit, geeft advies en ontwikkelt kennis. Samen met anderen zijn wij verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlandse erfgoed boven de grond, onder de grond, onder water en in musea. Ook houden we ons bezig met erfgoed in relatie tot onze leefomgeving.

Beleid

De RCE voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met ons ontwikkelt.

Voor ons is het beleid relevant dat vorm heeft gekregen in de beleidsbrief Erfgoed Telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving. Het kabinet werkt hierin het erfgoedbeleid uit van 2018 tot 2021. De 3 pijlers van Erfgoed Telt zijn:

  • instandhouding 
  • erfgoed in onze leefomgeving  
  • de verbindende kracht van erfgoed

Advies

De Rijksdienst geeft praktische adviezen aan eigenaren en beheerders van diverse soorten erfgoed: van gebouwd erfgoed tot archeologie en van landschappen tot museale collecties. Ook rijks- en locale overheden staan we bij met raad en daad en bij het ontwikkelen van beleid. De kennis en ervaring van onze adviseurs vormen hiervoor de basis.

De adviseurs van de RCE werken intensief samen met erfgoedinstellingen, zoals de provinciale steunpunten en museumconsulenten. Het streven is om antwoorden op individuele vragen en praktijkervaringen te verwerken tot relevante, ontbrekende kennis en adviezen.

De adviestaken van de RCE komen voort uit de wettelijke taken en het rijksbeleid dat de dienst uitvoert.

Kennis

Zorg voor het cultureel erfgoed betreft meer dan behoud en bescherming. Tegenwoordig stellen we steeds vaker de vraag hoe cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke waarden duurzaam kunnen worden ontwikkeld, benut en gebruikt.

De vernieuwingen in de erfgoedzorg vragen om nieuwe kennis. De RCE voorziet hierin door bestaande kennis te verzamelen, ontbrekende kennis te ontwikkelen en die kennis te delen. Daarbij staat voorop dat de kennis oplossingsgericht en toepasbaar is. Zo vormt de RCE de brug tussen wetenschap, praktijk en beleid.

Kennisontwikkeling vindt onder meer plaats in afdelingsoverstijgende programma’s en projecten. De komende jaren zijn dat:

Programma

Programmaleider

Aardbevingen en erfgoed Cecile van der Tweel
Erfgoed en Duurzaamheid Frank Buchner
European Research Infrastructure Heritage Science (E-RIHS) Tatja Scholte
Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE) Jinna Smit
Joint Programming Initiative (JPI) Esther Jansma
Kennis voor archeologie Roel Lauwerier
Maritiem erfgoed internationaal Martijn Manders
Maritiem erfgoed Nederland

Barbara Speleers

Omgevingswet Nadine van Tijn
Participatie - Faro Michaela Hanssen
Religieus erfgoed Frank Strolenberg
Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, waterveiligheid en erfgoed Ellen Vreenegoor