Licht, UV- en IR-straling

Licht kan verbleking, verkleuring en verzwakking van gevoelige materialen veroorzaken.Schade door straling is cumulatief en onomkeerbaar: elke dosis voegt een beetje blijvende schade toe. Dit is te beperken door te kiezen voor de juiste verlichting en een goed onderbouwd lichtbeleid op te stellen.

Museumverlichting

Museumverlichting heeft 3 doelen:

  1. de bezoeker moet de voorwerpen kunnen zien
  2. de ruimte is uitnodigend verlicht
  3. de schade als gevolg van straling blijft tot een minimum beperkt

Schade door straling

Schade door straling hangt af van het type straling, de verlichtingssterkte (lux) en de belichtingsduur (uren). Wanneer de UV- en IR-straling zoveel mogelijk wordt verminderd, bepaalt de belichtingsdosis (lux.uur) hoe snel schade optreedt. En daarnaast speelt de lichtgevoeligheid van het object en het materiaal een rol.

Lichtbeleid en maatregelen

Bent u als collectiebeheerder bezig een lichtbeleid te formuleren? Dan moet u zich ook afvragen hoeveel verandering, verbleking of vergeling van een object u op termijn accepteert. Is de lichtgevoeligheid bekend? Dan kan het beschikbare lichtbudget of lichtrantsoen worden bepaald. Samen met de lichtontwerper kijkt u tenslotte hoe u dit budget in de tentoonstelling kunt gebruiken.

Meer informatie

Informatie over gevoeligheid, het opstellen van lichtbeleid en maatregelen om lichtschade te beperken is te vinden in onderstaande publicaties en in: