Preventieve bestrijding van insecten in hout

Deze brochure legt uit wat er gedaan kan worden om insecten in hout preventief te bestrijden. Het blijkt echter dat preventieve bestrijding meestal niet is aan te raden.

Aantasting door insecten

Het preventief behandelen van hout met een bestrijdingsmiddel om aantasting door insecten te voorkomen is niet zinvol. Het is of niet nodig, of het werkt niet. Alleen als er in een gebouw al een probleem met insecten speelt, kan het nut hebben meer hout te behandelen dan alleen de aangetaste gedeelten. Deze brochure legt uit wanneer het zinvol is om hout preventief te behandelen tegen insecten. Een andere brochure Insecten in hout geeft aanbevelingen om insecten te bestrijden als het hout al is aangetast.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 47
Redactie: Klaas Boeder, Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Cor van Kooten, Dirk Snoodijk en Daniëlle Takens
Tekst: Huub van de Ven
ISSN: 1569-7606
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007