Insecten in hout

Sommige houtwormen kunnen het materiaal zwaar beschadigen. Deze Gids Techniek laat zien welke verschillende insecten hout beschadigen en hoe ze te bestrijden.

Bestrijdingsmethode

In hout kunnen verschillende insectensoorten voorkomen. Niet elke soort hoeft bestreden te worden. Sommige veroorzaken namelijk nauwelijks enige schade. Andere soorten verdwijnen als de schimmels in het hout waarmee ze samengaan worden aangepakt. Meer hierover is te lezen in de brochure Schimmels in hout. Om de juiste bestrijdingsmethode te kiezen, moet eerst worden bepaald om welke insectensoort het gaat en wat de aard van de schade is. Deze brochure zet die informatie op een rij.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 22
Redactie: Ries van Hemert, Michiel van Hunen, Matth van Rooden en Dirk Snoodijk
Tekst: Huub van de Ven
ISSN: 1569-7606
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2007