Lid vereniging van eigenaren (VvE)

Als particuliere eigenaar van een appartement in een rijksmonument met woonfunctie kunt u woonhuissubsidie aanvragen. Er zijn een paar zaken waar u op moet letten. Bent u lid van een onderliggende VvE en vraagt u woonhuissubsidie aan? Op de pagina Hoofdvereniging van eigenaren met onderliggende verenigingen leest u hoe u dit kunt aangeven in het aanvraagportaal.

Woonhuissubsidie aanvragen

De woonhuissubsidie kan alleen aangevraagd worden door of namens een natuurlijk persoon.

Dit betekent dat u uw aanvraag zelf kunt doen of u machtigt de VvE via het speciale machtigingsformulier voor VvE's om dit namens u te doen. 
Het is ook mogelijk voor de VvE-beheerder om één aanvraag voor het gehele complex in te dienen. 

Per eigenaar kan slechts één aanvraag ingediend worden. De eigenaar moet kiezen of hij zelf de subsidie aan wil (laten) vragen of dat hij mee wil in de aanvraag namens een VvE. De VvE moet gemachtigd zijn door elke eigenaar afzonderlijk. 

Een VvE is  geen natuurlijk persoon, maar een rechtspersoon en kan daarom niet voor zichzelf  subsidie aanvragen maar wel als gemachtigde van de eigenaren. De VvE beheerder moet aangeven voor hoeveel eigenaren hij subsidie aanvraagt en dus ook gemachtigd is.

Ik vraag de woonhuissubsidie zelf aan. Wat moet ik doen?

Als u zelf woonhuissubsidie aanvraagt, dan heeft u de volgende informatie nodig.

  • Rijksmonumentnummer
  • Gespecifieerde facturen
  • Wanneer u slechts termijnfacturen heeft, stuur dan ook de gespecificeerde offerte mee.
  • Een verklaring van de VvE waaruit de totale kosten van de werkzaamheden blijken, en welk deel van de kosten uiteindelijk voor uw rekening komen.

Tijdens de beoordeling van uw aanvraag kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanvullende informatie bij u opvragen. Denk hierbij aan documenten waarmee u de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aantoont, zoals

  • foto’s van vóór en na de werkzaamheden
  • overeenkomsten (offertes)
  • betaalbewijzen

Met de checklist kunt u precies zien wat u nodig hebt voor uw aanvraag.

Ik wil dat de VvE woonhuissubsidie voor mij aanvraagt. Wat moet ik doen?

U machtigt een bestuurslid of ander persoon om voor u de aanvraag in te dienen via het speciale machtigingsformulier voor VvE's. Vergeet ook niet uw burgerservicenummer en IBAN-nummer door te geven aan de gemachtigde, zodat hij of zij de aanvraag voor u in kan dienen.