Hoofdvereniging van eigenaren met onderliggende verenigingen

In een gebouw met meerdere functies, zoals woonappartementen, kantoren en winkels kan sprake zijn van verschillende verenigingen van eigenaren onder één hoofdvereniging van eigenaren. Bent u lid van zo’n onderliggende VvE en vraagt u woonhuissubsidie aan? Kijk hieronder hoe u dit aan kunt geven in het aanvraagportaal.

Verdeelsleutel

In het portaal wordt gevraagd om de verdeelsleutel (%) in te vullen. Vult u hier alleen de verdeelsleutel in van de onderliggende VvE. 

Let op: Voeg wel één bestand toe waaruit beide verdeelsleutels blijken. Klik op de knop 'Opslaan en volgende stap' om op het volgende scherm uw kosten en facturen in te dienen. 

Verdeelsleutel VvE

Voeg leverancier(s) toe

Vul hier de naam van uw leverancier, aannemer of winkel in en klik vervolgens op ‘opslaan’.

Screenshot portaal leverancier toevoegen

Facturen toevoegen

Klik nu links bovenin op ‘Factuur toevoegen’ om zo een factuur in te kunnen dienen.

Screenshot portaal leverancier - factuur toevoegen

Factuur zelf betaald

De facturen die u volledig zelf heeft betaald kunt u invullen en daarbij zet u geen vinkje bij “Kosten binnen deze factuur zijn gemaakt op naam van de VvE”.

Factuur betaald door onderliggende VvE

Voegt u facturen toe (met de groene knop) die zijn betaald door de onderliggende VvE? Neem dan het hele bedrag van subsidiabele kosten over. En zet een vinkje bij “Kosten binnen deze factuur zijn gemaakt op naam van de VvE”. Het systeem berekent dan automatisch via de verdeelsleutel die u eerder heeft ingevuld, welk gedeelte van de factuur tot uw deel behoort.

Facturen betaald door hoofd VvE

Facturen die zijn betaald door het hoofd van de VvE voegt u ook toe. U moet de verdeelsleutel van het hoofd VvE handmatig toepassen. Dit betekent als het hoofd VvE een factuur heeft betaald voor bijvoorbeeld € 5.000 aan schilderwerk en volgens de verdeelsleutel komen die kosten voor 40% van rekening van uw VvE, dan vult u € 2.000 in het veld "Kosten(€)". Ook hier zet u een vinkje bij “Kosten binnen deze factuur zijn gemaakt op naam van de VvE” zodat ook de verdeelsleutel van de onderliggende VvE wordt toegepast.

Screenshot portaal - factuur toevoegen