Hoofdvereniging van eigenaren met onderliggende verenigingen

In een gebouw met meerdere functies, zoals woonappartementen, kantoren en winkels kan sprake zijn van verschillende verenigingen van eigenaren onder één hoofdvereniging van eigenaren. Bent u lid van zo’n onderliggende VvE en vraagt u woonhuissubsidie aan? Kijk hieronder hoe u dit aan kunt geven in het aanvraagportaal.

Verdeelsleutel

In het portaal wordt gevraagd om de verdeelsleutel (%) in te vullen. Vult u hier alleen de verdeelsleutel in van de onderliggende VvE. 

Let op: Voeg wel één bestand toe waaruit beide verdeelsleutels blijken.

Schermvoorbeeld van formulier VvE
Beeld: ©RCE

Voeg vervolgens de facturen toe

Schermvoorbeeld voor facturen toevoegen
Beeld: ©RCE

Factuur zelf betaald

De facturen die u volledig zelf heeft betaald kunt u invullen en daarbij zet u geen vinkje bij “Kosten binnen deze factuur zijn gemaakt op naam van de VvE”.

Factuur betaald door onderliggende VvE

Voegt u facturen toe (met de groene knop) die zijn betaald door de onderliggende VvE? Neem dan het hele bedrag van subsidiabele kosten over. En zet een vinkje bij “Kosten binnen deze factuur zijn gemaakt op naam van de VvE”. Het systeem berekent dan automatisch uit via de verdeelsleutel, welk gedeelte van de factuur tot uw deel behoort.

Facturen betaald voor hoofd VvE

Facturen die zijn betaald door de hoofd VvE voegt u ook toe. U moet de verdeelsleutel van de hoofd VvE handmatig toepassen. Dit betekent als de hoofd VvE een factuur heeft betaald voor bijvoorbeeld € 5.000 aan schilderwerk en volgens de verdeelsleutel komen die kosten voor 40 % van rekening van uw VvE, dan vult u € 2.000 in het veld "Kosten(€)". Ook hier zet u een vinkje bij “Kosten binnen deze factuur zijn gemaakt op naam van de VvE” zodat ook de verdeelsleutel van de onderliggende VvE wordt toegepast.