Machtigingsformulier aanvraag subsidie woonhuismonumenten

Als u de aanvraag voor de woonhuissubsidie namens de eigenaar invult, dient u een machtiging mee te sturen. Daarvoor moet u een van onderstaande formulieren gebruiken.

Het algemeen machtigingsformulier is bestemd voor het geval de eigenaar de aanvraag laat doen door bijvoorbeeld een bedrijf.

De andere formulieren zijn bestemd voor Verenigingen van Eigenaren of NSW-landgoederen waarbij een vertegenwoordiger de aanvraag doet namens 1 of meer leden of aandeelhouders.