Voor wie is de woonhuissubsidie bedoeld?

De woonhuissubsidie is bedoeld voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten die een woonfunctie hebben.

Particulier eigenaar

Een particuliere eigenaar is een natuurlijke persoon die een (gedeelte van een) rijksmonument in eigendom heeft of waarvan hij een ander zakelijk recht heeft. Is er sprake van een gedeeld zakelijk recht (zoals gedeelde eigendom of een gedeeld appartementsrecht), dan worden die eigenaren of rechthebbenden samen als de particuliere eigenaar aangemerkt. Mede-eigenaren dienen dan gezamenlijk één aanvraag in.

Vereniging van eigenaren (VvE)

Behalve door de eigenaar zelf kan ook een bevoegd vertegenwoordiger van een particuliere eigenaar een subisidieaanvraag doen. Bijvoorbeeld een VvE die namens elk van de verschillende particuliere appartementseigenaren een aanvraag indient.

Het is niet mogelijk dat de VvE voor zichzelf als rechtspersoon subsidie aanvraagt.

Bij meerdere appartementen in één rijksmonument is het mogelijk dat de werkzaamheden als geheel worden betaald door een VvE, terwijl u als afzonderlijke appartementseigenaar in de betaling indirect een aandeel heeft via de afdrcht aan de VvE. In dat geval dient u zelfstandig een subsidieaanvraag in.

Bij een zelfstandige subsidieaanvraag moet u naast gespecificeerde facturen een verklaring van de vereniging van eigenaren mee sturen waaruit duidelijk blijkt:

  • wat de totale kosten van de instandhoudingswerkzaamheden zijn
  • welk aandeel van deze kosten voor uw rekening komt.

Aandeelhouder van een Natuurschoonwet NV of BV

Dit is een vennootschap als bedoeld in Artikel 10.9 Wet inkomstenbelasting 2001.

Een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de bezittingen bestaan uit op grond van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoederen, en waarvan de werkzaamheden uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de instandhouding van die landgoederen.

De vennootschap moet voldoen aan de voorwaarden van Artikel 23 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.

Behalve door de eigenaar zelf kan een aanvraag ook worden gedaan door een bevoegd vertegenwoordiger van één of meer particuliere eigenaren. Bij aandeelhouders van een Natuurschoonwet BV kan de desbetreffende vennootschap een subsidieaanvraag doen namens elk van de aandeelhouders.

Let op: Aandeelhouders van een Natuurschoonwet NV of BV kunnen geen subsidie aanvragen voor het hele landgoed. De woonhuissubsidie geldt alleen voor de rijksmonumenten met een woonfunctie, inclusief de daartoe behorende en aan die woonfunctie verbonden tuin. Voor een parkaanleg of andere landerijen kan dus geen woonhuissubsidie worden aangevraagd.

Lees meer over  Subsidie voor groene monumenten

Hoort bij