Aandeelhouder van een landgoed

Bent u aandeelhouder van een landgoed volgens de Natuurschoonwet of certificaathouder van dergelijke aandelen? Dan kunt u zelf woonhuissubsidie aanvragen. U kunt dit ook laten doen door een vertegenwoordiger van de desbetreffende vennootschap. In het laatste geval moet deze vertegenwoordiger hiertoe wel expliciet gemachtigd zijn door de aandeelhouder.

Een Natuurschoonwet NV of BV is een vennootschap als bedoeld in artikel 10.9 Wet inkomstenbelasting 2001. Het gaat om een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit op grond van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoederen.

De vennootschap moet voldoen aan de volgende voorwaarden van Artikel 23 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.

  • De werkzaamheden van de vennootschap bestaan uitsluitend of hoofdzakelijk uit de instandhouding van de aangewezen landgoederen.
  • De aandeelhouders zijn natuurlijke personen (of rechtspersonen die zich uitsluitend of hoofdzakelijk het behoud van natuurschoon ten doel stellen).
  • Er zijn niet meer dan 20 aandeelhouders (tenzij de toename boven de 20 komt door vererving, schenking of ontbinding van een huwelijksgemeenschap).

Let op: Aandeelhouders (en certificaathouders van aandelen) van een Natuurschoonwet NV of BV kunnen geen subsidie aanvragen voor het hele landgoed. De woonhuissubsidie geldt alleen voor de rijksmonumenten met een woonfunctie, inclusief een eventuele daartoe behorende en als (onderdeel van het) rijksmonument beschermde tuin. Als tuin wordt aangemerkt dat gedeelte van de historische groenaanleg dat direct aan de woonfunctie is verbonden. Voor een park of parkbos of andere landerijen kan dus geen woonhuissubsidie worden aangevraagd.

Lees meer over  Subsidie voor groene monumenten