Particuliere eigenaar

De woonhuissubsidie is bedoeld voor particuliere eigenaren. De particuliere eigenaar is een natuurlijk persoon met – in dit geval - een rijksmonument in eigendom of een gedeelte daarvan. Ook erfpacht en vruchtgebruik gelden als eigendom.

Gedeeld eigendom

Heeft u een gedeeld eigendom of een gedeeld appartementsrecht? Dan worden de eigenaren of rechthebbenden samen als de particuliere eigenaar gezien. Eén van de mede-eigenaren dient daarom één subsidieaanvraag in namens de andere(n).

Woningvereniging of particulier economisch eigenaar

Ook een eigenaar van een woonrecht of een particuliere economisch eigenaar geldt als particuliere eigenaar. Woonrechten komen soms voor bij coöperatieve woningverenigingen of op grond van erfrecht.

Subsidie is alleen mogelijk voor dat deel van de instandhoudingskosten die u als particuliere eigenaar moet betalen. Ook moeten waardeveranderingen van de woning grotendeels voor uw rekening komen.

Huurders

Huurders gelden niet als particuliere eigenaar.