Aanvraag instandhoudingssubsidie van start met extra budget

Voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2023 instandhoudingssubsidie (Sim) aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor deze aanvraagronde over de periode 2024-2029 is het budget met € 22 miljoen verhoogd.

In het subsidieportaal kunt u uw subsidieaanvraag indienen. In het portaal doorloopt u de aanvraag in elf stappen en krijgt u uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen kunt u hier indienen.

[De tekst gaat verder onder de foto]

Overzicht met rechts de Westbroekse Molen en links de Buitenwegse Molen
Beeld: RCE
Zicht op de Westbroekse Molen (rechts) en de Buitenwegse Molen in Oud-Zuilen

Eigenaren kunnen de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. Het subsidiepercentage bedraagt 40% voor eigenaren die hun rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken. Voor overige eigenaren en professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM) bedraagt het subsidiepercentage 60%. In augustus ontvangen aanvragers een toekenning of afwijzing.

Extra budget

De afgelopen jaren werd meer instandhoudingssubsidie aangevraagd dan er aan budget beschikbaar was. Daarom is het budget voor deze aanvraagronde met € 22 miljoen verhoogd. Van dit bedrag is €17 miljoen toegevoegd aan het budget voor grote ‘overige rijksmonumenten’. Dit zijn voornamelijk gebouwde rijksmonumenten met een herbouwwaarde vanaf € 8,3 miljoen. Het budget voor groene monumenten (zowel groot als klein) is met €5 miljoen verhoogd.

Hiermee wordt een belangrijke eerste stap gezet om het aantal subsidieafwijzingen wegens budgetuitputting terug te dringen. Staatssecretaris Gunay Uslu heeft in haar meerjarenbrief aangekondigd dat het budget in de jaren 2024 en 2025 ook verhoogd zal worden met €20 miljoen per jaar. Deze budgetverhogingen zullen op een later moment in de Sim worden verwerkt.

Meer over deze wijzigingen leest u in de Staatscourant.

Subsidie voor verduurzamingsonderzoek nog steeds mogelijk

Vanwege de noodzaak om te verduurzamen en de hoge energieprijzen op dit moment is het extra relevant om te vermelden dat het nog steeds mogelijk is om in de Sim subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek. De eigenaar kan deze subsidie aanvragen aanvullend op een subsidie voor het normale onderhoud van het desbetreffende rijksmonument.

Subsidie aanvragen

Het subsidieportaal en alle andere informatie, zoals de vereiste modellen voor de meerjarenbegroting, uitvoeringsrichtlijnen, formulieren en andere praktische informatie over de aanvraag vindt u op de pagina instandhoudingssubsidie aanvragen.