Post 65

Een flink deel van onze leefomgeving is gebouwd na 1965: woningen, kantoren, winkelcentra, kerken, recreatiegebieden, scholen, kunst in de openbare ruimte, et cetera. Het is verweven met onze geschiedenis en bepaalt onze persoonlijke en gezamenlijke identiteit. De gebouwen en complexen uit de periode 1965-1990 vragen nu echter om renovatie, aanpassing en verduurzaming. Daarom is het van belang dat de betekenis van dit (toekomstige) Post 65 erfgoed wordt erkend en dat we er zorgvuldig mee omgaan.

In 2023 heeft voormalig staatssecretaris Gunay Uslu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) daarom de opdracht gegeven om een aanwijzingsprogramma voor de periode 1965 – 1990 op te starten. Aanleiding hiervoor was de Verkenning Post 65 die de RCE tussen 2017 en 2021 heeft uitgevoerd. Vanwege de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland anno nu voor staat en de impact daarvan op het erfgoed, is door de staatssecretaris besloten dat een aanwijzingsprogramma Post 65 nu nodig is. Post 65 erfgoed kan zo een positieve en inspirerende rol spelen in die transitie waar we de komende jaren mee te maken krijgen.

Rol RCE

Binnen het programma Post 65 inventariseert de RCE erfgoed uit de periode 1965-1990, om uiteindelijk een advies uit te kunnen brengen voor een beperkt aantal aan te wijzen objecten. Daarnaast werkt de RCE aan kennisopbouw over ruimtelijke ontwikkelingen en bouwproductie in Nederland, en aan bewustwording onder een breed publiek over Post 65 erfgoed, wat dit is en waarom het van belang is om dit erfgoed te beschermen. De RCE verzamelt en deelt ook kennis over de Post 65 periode. Dat doen we met gemeenten, provincies, belangenverenigingen en lokale organisaties, en met bewoners en gebruikers van toen en van nu. Zo kunnen we samen bepalen welke waarden van dit Post 65 erfgoed aan toekomstige generaties worden meegeven.