Verhalen en tijdlijnen

De RCE onderzoekt gebouwd en aangelegd Nederland uit de periode 1965-1990. We noemen die periode Post 65. We kijken daarbij naar maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed die ze hebben gehad op de vorming van ons land. Lees hieronder zes verhaallijnen die we in dit onderzoek hanteren. Hierin koppelen we maatschappelijke ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen aan voorbeelden in de gebouwde en aangelegde omgeving.

1965 - 1990

De Post 65 periode is er één van toenemende welvaart, waarin de overheid met hulp van de aardgasbaten een uitgebreide verzorgingsstaat optuigt en haar burgers volop recreëren en consume­ren. De economie groeit en the sky lijkt the limit. De overheid tracht alle ontwikkelingen in goede banen te leiden maar het besef neemt toe dat al deze groei een wissel trekt op het milieu en niet onbegrensd kan blijven. Tegelijk merken we door twee oliecri­ses de negatieve gevolgen van de mondialisering en moet de overheid met heftige maatregelen alle zeilen bijzetten om de economische crisis met bijgaande werkeloosheid in te perken. De burger laat zich ech­ter niet meer zomaar vertellen wat te doen en voor­al jongeren voeren op alle fronten actie en schuwen de grote thema’s niet. Niet de overheid, maar het be­vrijde individu is voortaan de maat van alle dingen.

Zwart-wit foto van heel veel boten in de RAI.
Beeld: ©Nationaal Archief / Suyk, Koen / Anefo, CC0
 

Welvaart

In 1959 wordt bij Slochteren een enorme gasbel ontdekt. Met maar liefst 2800 miljard kubieke meter is dit het grootste aardgasveld in Europa. Door de aardgasbaten zet de economische groei van de naoorlogse jaren door en stijgt de welvaart, zowel... Welvaart

Henk Terlingen zit achter een ronde tafel met een ronde bolling in het midden, met op de achtergrond een afbeelding van astronauten.
Beeld: ©Wikimedia Commons / NOS, CC BY-SA 3.0
 

Groei

In de jaren zestig opent zich een nieuwe wereld. De groei van de bevolking en de economie zorgt voor een ongekende bouwproductie, schaalvergroting, mondialisering, toenemende mobiliteit en technische innovaties; the sky is the limit. Tegelijkertijd...  Groei

Demonstranten op het Malieveld met spandoek "Ik ben van na de oorlog en dat wil ik zo houden".
Beeld: ©Nationaal Archief / Rob Bogaerts/Anefo, CC0
 

Actie!

Vanaf de jaren zestig zetten kritische jongeren de verhoudingen vaak op scherp. Ze voeren op alle fronten actie: tegen de gevestigde orde, het gezag, vrouwendiscriminatie, oorlogen, bewapening, kernenergie, ... Actie!

Zwart-wit groepsfoto vrouwelijke bouwvakkers.
Beeld: ©Wikimedia Commons / Rob Croes/Anefo, CC0
 

Vrijheid

Het wantrouwen van de kritische onderstroom in de gevestigde orde leidt tot een ver doorgevoerde democratisering van de samenleving en een hevige opschudding van de sociale instituties. Hoe we ons als individu tot de gemeenschap verhouden... Vrijheid

Zwart-wit foto van een auto op de snelweg die langs een bord rijdt waarbij de Flevolijn wordt aangekondigd. Daaronder is met een spuitbus geschreven: Red de Oostvaardsplassen!
Beeld: ©Nationaal Archief / Dijk, Hans van / Anefo, CC0.
 

Milieu

Na 1965 is ‘het milieu’ van een bijzondere betekenis in het denken en ontwerpen aan Nederland. De term, eerder alleen in de context van het sociale gebruikt, krijgt de betekenis die we er tegenwoordig aan geven: het leefklimaat van mens, dier en... Milieu

Zwart-wit foto een graafmachine met mannen ernaast.
Beeld: ©Nationaal Archief / Koch, Eric / Anefo, CC0
 

Ordenen

De rijksoverheid neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het afstemmen van ruimtelijke claims. Ze leidt de groei in goede banen, verdeelt de welvaart over het hele land en bekommert zich om het milieu. Het ruimtelijkeordeningsbeleid... Ordenen