Publicaties - Monumenten aanwijzen en afvoeren

10 publicaties over Monumenten aanwijzen en afvoeren

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Erfgoed van betekenis. Verkenning herinneringserfgoed

De rapportage Verkenning Herinneringserfgoed brengt de relatie tussen onroerend erfgoed en de herinnerings- en herdenkingscultuur ...

Publicatie | 21-10-2019

In situ 2100. De betekenis en vormgeving van de bescherming van archeologische vindplaatsen

Deze rapportage richt zich op terreinen van archeologisch belang. Er zijn verkenningen gedaan aan de hand van de vragen: Welke ...

Publicatie | 21-10-2019

Op Verkenning 2.0. Twee eeuwen militair erfgoed in het vizier

Deze rapportage geeft inzicht in het onroerend erfgoed uit de periode 1815-1989, dat een relatie heeft met de militaire ...

Publicatie | 21-10-2019

Verkenning Post 65. Nieuwe perspectieven tussen welvaart en weerstand

De RCE heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar onroerend erfgoed in Nederland uit de periode van 1965 tot 1990. In het ...

Publicatie | 14-10-2019

Stadsvernieuwing in Stroomversnelling. Inventarisatie stadsvernieuwingsplannen Interim Saldo

De jaren zeventig en tachtig was een tijd van grootschalige en experimentele stadsvernieuwing. De integrale aanpak van toen biedt ...

Publicatie | 23-04-2019

Herinneringen om door te geven. Resultaten enquête herinneringserfgoed

De minister van OCW heeft aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd een verkenning uit te voeren naar ...

Publicatie | 14-03-2019

Participatie in de jaren 70 woonwijken

Burgerparticipatie als onderdeel van de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van woonwijken uit de jaren '70. Dit onderzoeksrapport ...

Publicatie | 01-01-2019

Erfgoed om bij stil te staan

De minister van OCW heeft aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevraagd een verkenning uit te voeren naar ...

Publicatie | 01-06-2018

Rijksmonumenten en de Erfgoedwet

Deze brochure belicht onder meer het aanwijzen, registreren en onderhouden van rijksmonumenten in de Erfgoedwet.

Publicatie | 01-01-2016

Natuur om de hoek

Heel Nederland is gepland en ontworpen. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou ...

Publicatie | 30-06-0019