Deelbare molenroeden

In 1985 is door de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg een richtlijn opgesteld voor het vervaardigen van stalen molenroeden. Het doel was om daarmee een basis te leggen voor de productie van veilige molenroeden. Om de levensduur van de roeden te verlengen is het ontwerp in 2007 deelbaar gemaakt zodat deze thermisch konden worden verzinkt. Dit nieuwe ontwerp is in 2011 in de richtlijn opgenomen. Sindsdien zijn er in Nederland 47 molens met deelbare roeden uitgerust. In 2017 bleken de berekeningen die aan het ontwerp ten grondslag lagen niet te voldoen. De constructie bleek daardoor een risico te vormen bij het draaien van de molens. De richtlijn is daarop ingetrokken en eigenaren zijn tijdens voorlichtingsbijeenkomsten geïnformeerd over de risico’s en mogelijke oplossingen.

Op deze pagina vindt u relevante informatie uit de voorlichtingsbijeenkomsten, zoals een duiding van het probleem en mogelijke oplossingen. Daarnaast vindt u hier ook de oude richtlijnen uit 1985 en 2011 die beiden zijn komen te vervallen.

Kennisbank

Een geactualiseerde versie van de brochure over molenroeden is opgenomen in onze kennisbank: Molenroeden.

Vervallen richtlijnen voor het vervaardigen van molenroeden

Vervallen richtlijn voor het vervaardigen van stalen molenroeden, december 1980

Tekeningen plaatdikteschema’s, behorende bij de vervallen richtlijnen voor het vervaardigen van stalen molenroeden 1980 

Tekeningen constructieschema’s, behorende bij de vervallen richtlijnen voor het vervaardigen van stalen molenroeden 1980 

Detailtekeningen, behorende bij de vervallen richtlijnen voor het vervaardigen van stalen molenroeden 1980

Vervallen richtlijn voor het vervaardigen van stalen molenroeden, december 2011

Detailtekening doorgaande molenroede, behorende bij de vervallen richtlijnen voor het vervaardigen van stalen molenroeden 2011

Overzichtstekening doorgaande molenroede, bij de vervallen richtlijnen voor het vervaardigen van stalen molenroeden 2011

Detailtekening deelbare molenroede, behorende bij de vervallen richtlijnen voor het vervaardigen van stalen molenroeden 2011

Overzichtstekening deelbare molenroede, behorende bij de vervallen richtlijnen voor het vervaardigen van stalen molenroeden 2011

Onderzoeken naar de gebreken bij deelbare molenroeden

Rapportage over de verificatie van de ‘richtlijnen voor het vervaardigen van stalen molenroeden’

Rapportage over het materiaal technisch onderzoek naar de aard en oorzaak van falen van bouten in deelbare molenroeden 

Verslagen en presentaties van de bijeenkomsten voor moleneigenaren met deelbare molenroeden

Presentaties gehouden door sprekers op de eerste voorlichtingsbijeenkomst op 7 april 2017 te Amersfoort

Presentatie Boutverbinding molenroeden 07-04-2017

Verslag van de bijeenkomst op 7 april 2017 te Amersfoort, waar de eigenaren van molens met deelbare molenroeden zijn geïnformeerd over het probleem, het proces en de mogelijke oplossingen.

Presentaties gehouden door sprekers op de tweede voorlichtingsbijeenkomst op 2 juni 2017 te Amersfoort

Verslag van de bijeenkomst op 2 juni 2017 te Amersfoort, waar de eigenaren van molens met deelbare molenroeden zijn geïnformeerd over de technische oplossingen en financiële tegemoetkoming.