Gebruik van molens

De Rijksdienst deelt de kennis over molens met eigenaren en ontwikkelaars. Dat doen we bijvoorbeeld met de website Allemolens.nl, een website ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de Vereniging de Hollandse Molen en de Vereniging de Zaanse Molen.

Draaien en malen

Een draaiende en malende molen geniet de voorkeur. De oorspronkelijke gebruiksfunctie is immers een werktuig. Ondanks dat hierdoor slijtage van monumentale onderdelen optreedt, is het beter voor de aantrekkingskracht van de molen. Een molen zorgt zo ook voor inkomsten en dus geld voor toekomstig onderhoud.

Zicht op cafe onder de molen
Beeld: RCE
'Brouwcafe De Molen' in Bodegraven

Herbestemming

Molens worden tegenwoordig niet meer intensief gebruikt. De meeste molens worden door honderden vrijwillige molenaars en een kleinere groep beroepsmolenaars- gedraaid of bemalen. Om de molen te behouden is een nevenbestemming een van de mogelijkheden.

Bijvoorbeeld door er een molenwinkel of een tentoonstellingsruimte in te vestigen.Ook een volledige herbestemming is soms een oplossing. Maar door de karakteristieke bouw van molens zijn de mogelijkheden wel beperkt. Molens lenen zich meer voor een nevenfunctie naast de oorspronkelijke functie dan voor een volledige herbestemming. In Nederland zijn er bijvoorbeeld enkele molens waarin een Bed & Breakfast, een VVV, een horecagelegenheid of een vergaderruimte is gevestigd. Als u een nieuwe functie aan een molen wilt geven, dan legt u uw plannen eerst voor aan de Rijksdienst

Verplaatsen of verhogen van een molen

Als een molen niet voldoende wind vangt door omringende obstakels, dan werd hij voorheen verplaatst naar een plek waar hij meer wind ving. Soms werd gekozen voor het verhogen van de molen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is echter geen voorstander van verplaatsen en verhogen, omdat hierbij monumentale waarden verloren kunnen gaan.