Het binnenklimaat in het programma van eisen van erfgoedinstellingen

Deze publicatie is bedoeld als praktisch hulpmiddel bij het vaststellen van de gewenste klimatologische condities voor het behoud van erfgoed. Het beschrijft het proces om zo sneller een definitie te kunnen geven van de gewenste klimaatcondities. Er wordt ingegaan op wet- en regelgeving van de condities die nodig zijn voor comfort van mensen en voor het comfort van collecties.

Colofon

Auteurs: Bart Ankersmit, Marc Stappers
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020