Interieurplatform

Het Interieurplatform wordt georganiseerd voor en door de mensen die werkzaam of betrokken zijn bij beheer en instandhouding van monumentale interieurs. Iedereen die hier vanuit zijn of haar vakgebied mee te maken heeft is welkom. Doel van deze bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen over uiteenlopende onderwerpen waarbij het monumentale interieur altijd centraal staat. Ook is het een moment om elkaar te inspireren en te netwerken.

Thematische bijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseert de programmacommissie een thematische bijeenkomst. Steeds rond een onderwerp dat direct raakt aan de dagelijkse praktijk van beheer of instandhouding van monumentale interieurs. Dit gebeurt van verschillende kanten: restauratie-technisch, historisch, beleidsmatig, theoretisch of praktisch. Het platform is informeel, interdisciplinair en interactief. De bijeenkomsten zijn tevens een plaats om collega’s en mede-geïnteresseerden te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Zo wil het platform het beheer en de instandhouding van monumentale interieurs op een hoger plan brengen.

Het eerstvolgende platform wordt tijdig aangekondigd in de agenda van de RCE.

Van de meest recente platformbijeenkomst is het verslag op deze pagina te vinden. U treft hier ook het overzicht van de reeds gehouden Interieurplatforms.

Voor wie

Het Interieurplatform staat open voor iedereen die vanuit zijn of haar beroep te maken heeft met monumentale interieurs zoals:

  • erfgoedconsulenten, monumentenambtenaren en beleidsmakers van gemeenten, provincies en rijk
  • medewerkers van koepelverenigingen en erfgoedinstellingen
  • architectuur- en kunsthistorici
  • bouw-, kleur- en interieurhistorici
  • architecten en restauratoren
  • interieurwachters
  • museumprofessionals
  • docenten & (oud-)studenten van relevante opleidingen
  • eigenaren, beheerders en bewoners

Organisatie

De programmacommissie bestaat uit Jaap van der Burg, Valentijn Carbo, Eloy Koldeweij, Harrie Schuit en Willem te Slaa.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u een onderwerp aandragen? Stuur dan een e-mail aan: interieurplatform@cultureelerfgoed.nl.