Collectieplan 2014-2017

In het Collectieplan wordt het beleid voor de omgang met de collectie toegelicht die in beheer is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Beleid omgaan met erfgoedcollectie Rijksdienst

Deze veelzijdige collectie bestaat uit ongeveer 150.000 objecten en omvat beeldende kunst, design en toegepaste kunst, prenten, oude tekeningen, foto’s, maritieme archeologie en bouwfragmenten. De collectie vormt een bijzonder onderdeel van de rijkscollectie. In het collectieplan wordt toegelicht welke activiteiten de komende jaren aan de collectie worden verbonden. Denk aan de verbinding met Collectie Nederland (de totale collectie van roerend goed in Nederland) en het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen. Ook de uitgangspunten bij bruiklenen worden in het collectieplan uiteengezet.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Redactie: Michaela Hanssen, Marina Raymakers, Evert Rodrigo
ISBN: 978-90-5799-216-2
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013