Evaluatie indemniteitsregeling

Het ministerie van OCW evalueert in 2019 de indemniteitsregeling. De indemniteitsregeling is een garantstelling van de rijksoverheid bij het in bruikleen nemen van kunstwerken uit buitenlandse musea voor tentoonstellingen in Nederland.

Vrouw die groot schilderij  inpakt in houten kist en dichtschroeft met elektrische boor

Het belang van de regeling als stimulans voor tentoonstellingen en het plafond van de garantstelling van 300 miljoen staat niet ter discussie. Wel wil het ministerie het effect van de regeling vergroten en het gebruik ervan verbeteren.

Daartoe is op deze website een enquête gepubliceerd. De enquête is met name bedoeld voor openbaar toegankelijke instellingen, gespecialiseerd in het beheren van museale collecties, het organiseren van tentoonstellingen, of het tentoonstellen van langdurig in bruikleen gegeven voorwerpen.