Ruimte onder indemniteitsplafond?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geeft maandelijks een indicatie van de beschikbare ruimte onder het indemniteitsplafond. Potentiële aanvragers kunnen zo globaal inschatten of het zinvol is om indemniteit aan te vragen voor een tijdelijke tentoonstelling.

Maandelijks overzicht garantieplafond

Elke maand staat er een nieuw overzicht van het garantieplafond op deze website. Het is een momentopname van de dag die bovenaan het overzicht staat vermeld. Inmiddels kunnen er indemniteitsaanvragen zijn ontvangen die van invloed zijn op de beschikbare ruimte onder het plafond. Voor actuele informatie over de hoogte van het plafond kunt u contact opnemen met de coördinator indemniteit, Arthur van Zetten,  033-421 73 10 of a.van.zetten@cultureelerfgoed.nl.

Maandelijks overzicht indicatie ruimte onder indemniteitsplafond

Transportperiode kan meetellen

Houdt u er bij het lezen van het overzicht rekening mee dat de garantieperiode langer kan duren dan de tentoonstelling. Als er gekozen is voor indemniteitsgarantie voor de hele tentoonstellingsperiode, dan telt de transportperiode, 2 weken voor aanvang van de tentoonstelling en 2 weken erna, ook mee. In het voorbeeld hieronder staan deze 4 extra weken aangegeven met een lichtoranje kleur.

Voorbeeld garantieoverzicht indemniteit
Voorbeeld van overzicht beschikbare ruimte onder indemniteitsplafond inclusief transportperiode.