Indemniteitsgarantie aanvragen

Wilt u voor een tentoonstelling of langdurige bruikleen indemniteitsgarantie aanvragen? Volg dan deze drie 3 stappen.

Stap 1 : Formele voorwaarden

Ga na of u aan de formele voorwaarden voldoet om de aanvraag in te kunnen dienen.

 • Is de aanvraag ten hoogste 1 jaar plus 2 weken en uiterlijk 10 weken voor aanvang van de tijdelijke tentoonstelling of langdurige bruikleen ingediend bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed?
 • Is er voor de aanvraag een minimale korting op de verzekeringspremie van ten minste 20%?

Als u één van deze twee bovenstaande vragen met nee beantwoordt heeft het geen zin een aanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in te dienen.

 • Is de instelling openbaar toegankelijk?
 • Is de instelling gespecialiseerd in het beheren van museale collecties, het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen of het tentoonstellen van langdurig in bruikleen gegeven voorwerpen?

Als u een van deze twee bovenstaande vragen met nee beantwoordt, bestaat de kans dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geen indemniteitsgarantie verleent.

Als u alle vragen met ja beantwoordt, gaat u verder met stap 2.

Stap 2 : Checklist verplichte informatie en ondersteunende documenten voor het aanvragen van indemniteitsgarantie

Voor de aanvraag is de volgende informatie nodig:

Tentoonstellingsplan

 • titel tijdelijke tentoonstelling/langdurige bruikleen
 • korte beschrijving
 • aanleiding
 • doel
 • belang
 • omvang tijdelijke tentoonstelling
 • looptijd
 • locatie/inrichting
 • verwacht aantal bezoekers
 • eventueel bijzonderheden rond de kaartverkoop

Stuur dit tentoonstellingsplan mee met uw Aanvraagformulier indemniteit.

Bruikleenlijst met gegevens over de voorwerpen

In geval van een tijdelijke tentoonstelling dient de Bruikleenlijst* onderverdeeld te zijn in bruiklenen afkomstig uit Nederland en bruiklenen afkomstig uit het buitenland. Onderstaande gegevens noteert u voor elk voorwerp. Dit geldt ook voor een langdurige bruikleen. In de Toelichting bruikleenlijst leest u welke informatie u nodig hebt om de bruikleenlijst in te vullen. 

 • (toegekende) titel
 • naam kunstenaar/ maker/ ontwerper indien bekend
 • jaartal indien bekend
 • soort voorwerp
 • materiaal/ techniek en eventueel afmetingen
 • inventarisnummer
 • bruikleengever (naam van persoon of instelling, stad en land) (bij Nederlandse bruiklenen aangeven of het een particuliere, niet-openbaar toegankelijke collectie betreft)
 • verzekerde waarde in euro
 • wel/geen acceptatie Nederlandse indemniteitsgarantie
 • data transporten
 • conditierapport aanwezig voor aanvang van het rapport
 • afbeelding

Let op:  vergeet niet de datum van de aanvraag op de bruikleenlijst te zetten.

Verzekeringsofferte

De verzekeringsofferte die u dient te overleggen bevat in ieder geval: 

 • de totale verzekerde waarde van de voor indemniteit in aanmerking komende voorwerpen 
 • de verzekeringspremie zonder korting 
 • een opgave van de korting bij het aangevraagde indemniteitspercentage (dat niet hoger is dan 30% en niet zo hoog dat het tot meer dan € 75 miljoen indemniteit zou leiden). Het kortingspercentage dient minimaal 20% op de verzekeringspremie te bedragen.

Stap 3 : Aanvraag versturen

Vul het Aanvraagformulier indemniteit (PDF, 272 KB) in en verstuur dit met de Bruikleenlijst*, tentoonstellingsplan en verzekeringsofferte naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ter attentie van de algemeen directeur, onder vermelding van 'aanvraag voor indemniteitsgarantie'.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mevrouw S. Lammers
Algemeen directeur
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de coördinator indemniteit, de heer A. van Zetten via a.van.zetten@cultureelerfgoed.nl of 033 - 421 7 310.

-------------

* De Bruikleenlijst is online in te vullen in Explorer. In andere browsers (bijvoorbeeld Chrome of Firefox) krijgt u waarschijnlijk een foutmelding. Dan kunt u alsnog de PDF wel downloaden en daarna invullen.