Indemniteitsgarantie aanvragen

Wilt u voor een tentoonstelling indemniteitsgarantie aanvragen? Volg dan deze drie 3 stappen.

Stap 1 : Formele voorwaarden

Ga na of u aan de formele voorwaarden voldoet om de aanvraag in te kunnen dienen. (Zie ook 'Kaders indemniteitsregeling'.)

 • Als u kiest voor de gehele tentoonstellingsperiode: is de aanvraag ten hoogste 1 jaar plus 2 weken en uiterlijk 10 weken voor aanvang van de tijdelijke tentoonstelling ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed?
  Of:
  Als u kiest voor een andere periode dan de hele tentoonstellingsperiode: is de aanvraag ten hoogste 1 jaar en uiterlijk 10 weken voor aanvang van de startdatum van de periode gedaan?
 • Is er voor de aanvraag een minimale korting op de verzekeringspremie van toepassing? Bij 30% indemniteit moet er sprake zijn van minimaal 20% korting. Als er sprake is van minder dan 30% indemniteit, mag de korting naar verhouding (66%) ook lager zijn.

Als u één van deze bovenstaande vragen met nee beantwoordt heeft het geen zin een aanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in te dienen.

 • Is de instelling openbaar toegankelijk?
 • Is de instelling gespecialiseerd in het beheren van museale collecties of het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen?

Als u een van deze twee bovenstaande vragen met nee beantwoordt, bestaat de kans dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geen indemniteitsgarantie verleent.

Als u alle vragen met ja beantwoordt, gaat u verder met stap 2.

Stap 2 : Checklist verplichte informatie en ondersteunende documenten voor het aanvragen van indemniteitsgarantie

Voor de aanvraag is de volgende informatie nodig:

Tentoonstellingsplan

 • titel tijdelijke tentoonstelling
 • korte beschrijving
 • aanleiding
 • doel
 • belang
 • omvang tijdelijke tentoonstelling
 • looptijd
 • locatie/inrichting
 • verwacht aantal bezoekers
 • eventueel bijzonderheden rond de kaartverkoop

Stuur dit tentoonstellingsplan mee met uw Aanvraagformulier indemniteit.

Bruikleenlijst met gegevens over de voorwerpen

De Bruikleenlijst* moet onderverdeeld zijn in bruiklenen afkomstig uit Nederland en bruiklenen afkomstig uit het buitenland. Onderstaande gegevens noteert u voor elk voorwerp. In de Toelichting bruikleenlijst leest u welke informatie u nodig hebt om de lijst in te vullen. 

 • (toegekende) titel
 • naam kunstenaar/ maker/ ontwerper indien bekend
 • jaartal indien bekend
 • soort voorwerp
 • materiaal/ techniek en eventueel afmetingen
 • inventarisnummer
 • bruikleengever (naam van persoon of instelling, stad en land) (bij Nederlandse bruiklenen aangeven of het een particuliere, niet-openbaar toegankelijke collectie betreft)
 • verzekerde waarde in euro
 • wel/geen acceptatie Nederlandse indemniteitsgarantie
 • data transporten
 • conditierapport aanwezig voor aanvang van het transport
 • afbeelding

Let op:  vergeet niet de datum van de aanvraag op de bruikleenlijst te zetten.

Verzekeringsofferte

De verzekeringsofferte die u dient te overleggen bevat in ieder geval: 

 • de totale verzekerde waarde van de voor indemniteit in aanmerking komende voorwerpen 
 • de verzekeringspremie zonder korting 
 • een opgave van de korting bij het aangevraagde indemniteitspercentage (dat niet hoger is dan 30% en niet zo hoog dat het tot meer dan € 70 miljoen indemniteit zou leiden). Het kortingspercentage bij 30% indemniteit dient minimaal 20% op de verzekeringspremie te bedragen. Als er sprake is van minder dan 30% indemniteit, mag de korting naar verhouding (66%) ook lager zijn.

Stap 3 : Aanvraag versturen

Voor een aanvraag per e-mail kunt u het Aanvraagformulier indemniteit (PDF, 204 KB) digitaal invullen, uitprinten en ondertekenen. Het ondertekende formulier kunt u vervolgens inscannen en als bijlage mee sturen, samen met de Bruikleenlijst*, tentoonstellingsplan en verzekeringsofferte naar postzaken@cultureelerfgoed.nl, onder vermelding van 'Aanvraag indemniteitsgarantie' als onderwerp van uw e-mail. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra uw aanvraag is geregistreerd. Indien u na drie werkdagen geen bevestiging heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de coördinator indemniteit, de heer A. van Zetten, via a.van.zetten@cultureelerfgoed.nl of 033 - 421 7 310 / 06 -27 19 97 25.

Voor aanvragen per post stuurt u bovengenoemde documenten naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ter attentie van de algemeen directeur, onder vermelding van 'Aanvraag indemniteitsgarantie'.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mevrouw S. Lammers
Algemeen directeur
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Bericht over de toe- of afwijzing van uw aanvraag ontvangt u altijd schriftelijk, per post.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de coördinator indemniteit, de heer A. van Zetten via a.van.zetten@cultureelerfgoed.nl of 033 - 421 7 310  / 06 -27 19 97 25.

-------------

* De Bruikleenlijst is online in te vullen in Explorer. In andere browsers (bijvoorbeeld Chrome of Firefox) krijgt u waarschijnlijk een foutmelding. Dan kunt u alsnog de PDF wel downloaden en daarna invullen.