Samen leren door te doen. Samenvatting van een kwalitatief onderzoek naar de Faro-praktijk in de Nederlandse context

Het Europese Verdrag van Faro (2005) benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed en het belang ervan voor de samenleving. In het kader van de ratificatie van dit verdrag door Nederland is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De hoofdvraag hierbij was: hoe kunnen erfgoedprofessionals, erfgoedinstellingen en overheden werken volgens het Verdrag van Faro? Wat betekent de implementatie van dat verdrag voor de erfgoedpraktijk? Om die vraag te beantwoorden zijn zes deelvragen geformuleerd. Deze publicatie bevat een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Colofon

Titel: Samen leren door te doen
Auteurs: Agnes Brokerhof, Wim Burggraaff, Lorna Cruickshanks, Margriet Kim Nguyen en Wilma Simons
Programma Faro
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022