Bijlagen bij de Archeologische verwachtingskaart Maasdal tussen Mook en Eijsden

Download 'Verantwoording cultuurhistorische laag Maaskaart'

PDF document | 180 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Verantwoording methodiek en kaartbeeld'

PDF document | 263 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Beknopte verantwoording verwachtingskaart Maasdal'

PDF document | 479 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Toelichting op de legenda'

PDF document | 129 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Alle-periodenkaart'

PDF document | 9,7 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Alle-periodenkaart - legenda'

PDF document | 444 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart jagers en verzamelaars'

PDF document | 7,8 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart jagers en verzamelaars - legenda'

PDF document | 391 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart vroege landbouwsamenlevingen'

PDF document | 8,1 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart vroege landbouwsamenlevingen - legenda'

PDF document | 412 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart late landbouwsamenlevingen'

PDF document | 8,2 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart late landbouwsamenlevingen - legenda'

PDF document | 395 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart staatssamenlevingen'

PDF document | 8 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Periodekaart staatssamenlevingen - legenda'

PDF document | 374 kB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Geomorfogenetische kaart'

PDF document | 10,4 MB

Publicatie | 20-06-2019

Download 'Geomorfogenetische kaart - legenda'

PDF document | 326 kB

Publicatie | 20-06-2019