Technische missie Nieuwe Oranjetuin Paramaribo

De begraafplaats Nieuwe Oranjetuin in Paramaribo is verbonden met de Nederlandse koloniale geschiedenis, een geschiedenis die Nederland deelt met Suriname. In dit rapport worden context en historische waarden van deze begraafplaats geschetst, waarbij met hulp van een restauratievisie de potentie van dit funeraire erfgoed verder benut kan worden.

Gedeelde materiële en immateriële sporen

De Nederlandse overheid zet bewust in op de duurzame instandhouding van gedeeld cultureel erfgoed. Hiermee worden de materiële en immateriële sporen van het verleden bedoeld die Nederland deelt met andere landen. Nederland vindt deze sporen belangrijk, omdat ze ons kunnen leren over onszelf en onze verbindingen met andere landen.

Colofon

Auteurs: R. ten Dam, L. Bok en N. de Jong
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017