Begraafplaatsen en grafmonumenten

Nederland telt meer dan 4.000 begraafplaatsen, waarvan een groot deel nog in gebruik is, soms al vanaf de middeleeuwen. Vooral historische begraafplaatsen zijn vaak bij een waardevolle kerk te vinden. Kerkhof, kerk en grafmonumenten vormen dan samen een bijzondere locatie.

Beschermde status

Zo’n 1.300 begraafplaatsen en objecten op begraafplaatsen zijn beschermd door de rijksoverheid. Ook de gemeente beschermt steeds vaker begraafplaatsen en grafmonumenten. In totaal zijn er meer dan 450 beschermd.

Rijksbeschermde begraafplaatsen zijn ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.

Wat doet de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) adviseert over de omgang met rijksbeschermde begraafplaatsen en grafmonumenten. De Rijksdienst ondersteunt bij restauraties en onderhoud met de kennis die we hebben. En de RCE verstrekt instandhoudingssubsidie aan houders van beschermde begraafplaatsen.