Archeologisch rijksmonumentenpaspoort

Nederland kent circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Om eigenaren beter te informeren over 'hun' monument geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed per monument een archeologisch rijksmonumentenpaspoort uit.

Paspoort

Eigenaren vinden in het archeologisch rijksmonumentenpaspoort hoe het monument eruitziet, wat het is, hoe oud het is en waar het ligt. Ook biedt het paspoort informatie over waarom we archeologische resten beschermen en willen behouden voor de toekomst. Dit kan alleen door er samen goed voor te zorgen. Hierin probeert de RCE eigenaren zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen streven we naar een goed rentmeesterschap. 

Pagina uit het Monument Paspoort van voormalig klooster Klaarkamp
Beeld: ©RCE
Voorbeeld van een pagina uit een archeologisch rijksmonumentenpaspoort

Uitreikingen paspoort

Intussen zijn de eerste paspoorten uitgereikt. Bijvoorbeeld aan de eigenaren en/of beheerders van voormalig Klooster Klaarkampenkele scheepswrakken in FlevolandDe Klinkenberg en de Vuursteenmijn in Rijckholt. Het paspoort zal medio 2023 voor iedere eigenaar van een archeologisch rijksmonument beschikbaar zijn.