Archeologisch rijksmonumentenpaspoort

Nederland kent circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Om eigenaren beter te informeren over 'hun' monument geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) per monument een archeologisch rijksmonumentenpaspoort uit.

Paspoort

Eigenaren vinden in het archeologisch rijksmonumentenpaspoort hoe het monument eruitziet, wat het is, hoe oud het is en waar het ligt. Ook biedt het paspoort informatie over waarom we archeologische resten beschermen en willen behouden voor de toekomst. Dit kan alleen door er samen goed voor te zorgen. Hierin probeert de RCE eigenaren zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen streven we naar een goed rentmeesterschap. 

Pagina uit het Monument Paspoort van voormalig klooster Klaarkamp
Beeld: ©RCE
Voorbeeld van een pagina uit een archeologisch rijksmonumentenpaspoort

Uitreikingen paspoort

Het paspoort is vanaf 2024 voor iedere eigenaar van een archeologisch rijksmonument beschikbaar.  

In de afgelopen periode is ook een groot aantal paspoorten feestelijk uitgereikt. Bijvoorbeeld aan de eigenaren en/of beheerders van:

Online beschikbaar via de kennisbank

In de kennisbank van de RCE is informatie over alle circa 1500 archeologische rijksmonumenten opgenomen. Het betreft informate over locatie, ouderdom en type, aangevuld met gegevens over bescherming en zorgvuldig gebruik.

De informatie is (deels) opgesteld en/of aangevuld op basis van het monumentenpaspoort, en geldt als aanvulling op de monumentgegevens in het Rijksmonumentenregister.