Een toekomst voor hooibergen

Deze brochure laat zien hoe deze bouwwerken het beste onderhouden kunnen worden en hoe ze een nieuwe functie kunnen krijgen.

Herbestemming hooibergen

Deze brochure behandelt de monumentale waarde van de hooibergen, gaat in op onderhoud en herbestemming, geeft een aantal aandachtspunten bij de bouw van nieuwe hooibergen en behandelt relevant beleid. De nadruk ligt op herbestemming, met aandachtspunten per type hooiberg. Een toekomst voor hooibergen is een aanvulling op de publicatie Een toekomst voor boerderijen.

Colofon

Reeks: Een toekomst voor
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017