Een toekomst voor boerderijen

Duizenden boerderijen hebben een monumentale status. Deze brochure geeft richtlijnen om dit agrarisch erfgoed op een zorgvuldige manier aan te passen aan de wensen van deze tijd.

Herbestemming boerderijen met respect voor historie

Steeds meer boerderijen verliezen hun oorspronkelijke agrarische functie. Door de schaalvergroting in de landbouw loopt het aantal boerenbedrijven terug. Vaak krijgen vrijkomende historische boerderijen een nieuw leven als particuliere woning, kantoor of zorgboerderij. De boerderij moet dan wel aangepast worden aan de wensen van de nieuwe gebruikers. Vaak gaat het hierbij om extra daglicht of meer wooncomfort. Ook als een monumentale boerderij haar agrarische functie behoudt, zijn er vaak aanpassingen nodig. Een boerderij is immers een bedrijf, dat heeft te maken met wisselende omstandigheden. In de praktijk blijkt steeds vaker dat verbouwing en herbestemming met respect voor historie en architectuur kunnen worden uitgevoerd. Dat vraagt wel om de juiste kennis en een goede voorbereiding. Deze brochure geeft antwoord op veelgestelde vragen.

Colofon

Reeks: Een toekomst voor
Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, december 2010
3e druk mei 2014