Erfgoed en Ruimte. Kiezen voor karakter

In deze brochure wordt het vervolg toegelicht van het programma Visie Erfgoed en Ruimte in de periode 2017-2018.

Toelichting programma Visie Erfgoed en Ruimte

In de jaren 2012-2016 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in vijf programmalijnen uitvoering gegeven aan de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter. Dit programma krijgt vanaf 2017 een doorstart. In deze brochure worden de thema’s toegelicht waar het programmateam van de Rijksdienst zich de komende jaren mee bezig gaat houden. Het gaat om drie programmalijnen: water en erfgoed; transformatie van het landelijk gebied; transformatie in de stad en de krimpgebieden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017