Publicaties - Archeologie

51 publicaties van Archeologie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanvraagformulier monumentenvergunning

De initiatiefnemer die van plan is een archeologisch rijksmonument te wijzigen, moet hiervoor een monumentenvergunning aanvragen.

Formulier | 01-04-2019

Herinneringen om door te geven. Resultaten enquête herinneringserfgoed.

De minister van OCW heeft aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevraagd een verkenning uit te voeren naar ...

Publicatie | 14-03-2019

Tuinarcheologie op de kaart. Het archeologisch onderzoek in het park van landgoed Duivenvoorde (gemeente Voorschoten)

Dit wetenschappelijke rapport is de neerslag van een gecombineerd tuinhistorisch en tuinarcheologisch onderzoek naar de ...

Publicatie | 04-03-2019

Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, februari 2019

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit. Met dit blad houden wij u op de hoogte ...

Publicatie | 13-02-2019

Archeologisch booronderzoek op het historische kerkhof van de dorpswierde Bellingeweer (gemeente Winsum)

Een wetenschappelijk rapport over de neerslag van het booronderzoek op de dorpswierde Bellingeweer, gemeente Winsum.

Publicatie | 01-01-2019

Kandidaten W.A. van Es-prijs 2018

Er zijn 8 proefschriften voorgedragen voor de W.A. van Es-prijs; aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ...

Persbericht | 18-10-2018

Booronderzoek op de top van de hoogste terp van Nederland

Op de dorpsterp van Hogebeintum is in 2015 archeologisch onderzoek verricht in het kader van de funderingswerkzaamheden aan de ...

Publicatie | 01-01-2018

Cirkelen rond heuvels

Dit rapport doet verslag van een kleinschalig onderzoek uit 2016, waarbij door middel van kleine proefputten het bodemarchief van ...

Publicatie | 01-01-2018

Jurisprudentie op het gebied van erfgoed en ruimte

Dit rapport bevat samenvattingen van de belangrijkste gerechtelijke uitspraken op het gebied van erfgoed en ruimte die de Raad ...

Publicatie | 01-01-2017

Bros en breekbaar

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (242) gaat in op een bijzondere ontdekking, een goedbewaarde kokerbijl uit ...

Publicatie | 01-01-2017