RAM 207: Schokland UNESCO World Heritage site 3rd monitoring round

De conditie van vier archeologische vindplaatsen op het UNESCO werelderfgoed Schokland zijn onderzocht tijdens een archeologische inspectie. De resultaten verschillen sterk per vindplaats.

3e inspectieronde UNESCO werelderfgoedgebied Schokland

Schokland is een dorp en voormalig eiland in de Noordoostpolder. In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt verslag uitgebracht van de derde inspectieronde op vier archeologische vindplaatsen die deel uitmaken van het UNESCO werelderfgoedgebied Schokland. De conditie en de vooruitzichten van de vindplaatsen variƫren sterk; droogte en akkerbouw vormen de grootste bedreigingen. In de inventarisatie zijn diverse onderzoekstechnieken toegepast. Zo zijn de grondwaterstanden, bodemvochtgehalten en redoxpotentialen gemeten. De sites zijn onderzocht op botanische en archeozoƶlogische resten. Daarnaast is er micromorfologisch onderzoek uitgevoerd.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 207
Auteurs: D.J. Huisman, G. Mauro
ISBN/EAN: 9789057991974
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013