JPICH-call over cultureel erfgoed, economische ontwikkeling en democratische waarden

Begin maart 2022 opent de nieuwe call van het Europese netwerk JPI Cultural Heritage and Global Change (JPICH) over ‘Cultural Heritage, Society & Ethics (CHSE)’. Wetenschappers worden uitgenodigd onderzoeksvoorstellen in te dienen over de relatie tussen cultureel erfgoed en maatschappelijke en ethische vraagstukken. Dit kan om materieel, immaterieel, digitaal en natuurlijk erfgoed gaan. Het gaat om interdisciplinair onderzoek door transnationale consortia. De call bestaat uit twee fases, eerst de fase van vooraanmelding, dan de fase van volledig voorstel. De deadline voor vooraanmelding is 23 mei 2022.

Onderwerpen call

Deze transnationale call richt zich op erfgoed, maatschappij en ethiek vanuit het perspectief van de sociale- en geesteswetenschappen. Hierdoor wordt het mogelijk om de huidige conceptuele kaders te bevragen en het ontstaan van nieuwe te vergemakkelijken. De onderzoeksvoorstellen in deze call kunnen de voorwaarden scheppen voor nieuwe manieren van betrokkenheid en dialoog tussen disciplines en belanghebbenden. Ook kan onderzoek gedaan worden naar de mogelijke impact van deze nieuwe manieren in verschillende culturele contexten.

Onderzoeksvoorstellen dienen betrekking te hebben op ten minste een en zo mogelijk beide van de volgende thema's:

 1. Cultureel erfgoed en economische ontwikkeling
  Hoe kan cultureel erfgoed bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame, op ervaring gebaseerde economieën zonder daarbij in het gedrang te komen? Hoe kunnen andere waarden dan de gebruikswaarde van cultureel erfgoed worden bevorderd in de context van de toenemende commercialisering ervan?
 2. Cultureel erfgoed en duurzame strategieën
  Wat is de relatie tussen cultureel erfgoed, democratische waarden en politiek in historisch perspectief? Daarbij ligt nadruk op de profilering van conflicterende verhalen die het gevolg zijn van het gebruik en misbruik van cultureel erfgoed, en op de bijdrage van cultureel erfgoed aan duurzaam en ethisch gedrag en beleid.

Deze call sluit aan op de Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) van het netwerk JPICH en in het bijzonder bij twee prioriteitsgebieden, namelijk reflectief cultureel erfgoed voor een veerkrachtige samenleving en cultureel erfgoed in een veranderende context: nieuwe bedreigingen. Deze onderzoeksthema’s lenen zich goed voor interdisciplinaire uitwisseling die noodzakelijk is voor vernieuwend onderzoek naar cultureel erfgoed.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP
Nationaal Monument Slavernijverleden Amsterdam

Budget en deelnemende landen

Voor in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde onderzoekers stellen het ministerie van OCW en NWO gezamenlijk € 500.000,- van 5,25 miljoen euro beschikbaar. Onderzoekers werkzaam in België, Frankrijk, Koninkrijk der Nederlanden, Litouwen, Noorwegen, Roemenië, Spanje, Tsjechië en Verenigd Koninkrijk kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen.

De Agence Nationale de la Recherche (ANR, Frankrijk) voert het secretariaat voor deze call. Voor de indiening van de vooraanmelding en de volledige onderzoeksvoorstellen wordt gebruikgemaakt van het aanvraagsysteem van de ANR.

Deadlines & planning

De planning is als volgt (onder voorbehoud):

 • Maart 2022: call opent
 • 23 mei 2022: deadline vooraanmelding (ovb)
 • 5 september 2022: deadline volledige aanvragen (ovb)
 • November 2022: financieringsbesluit
 • Eind 2022 - voorjaar 2023: start projecten

8 maart: informatiewebinar

Op 8 maart van 10:00-12:00 uur is er een online informatiewebinar. Aanmelden kan via de website van de Heritage Research Hub

Over JPICH & Global Change

Sinds 2010 stemmen achttien landen binnen het Europese netwerk JPICH in wisselende samenstelling hun onderzoeksprogramma’s op elkaar af. Eerdere calls van het JPICH zijn de JHEP Pilot Call (2013), Heritage Plus Joint Call (2014), onderzoekscalls over digitaal erfgoed (2017), erfgoed in veranderende leefomgevingen (2018), conservering, bescherming en gebruik van erfgoed (2019) en cultureel erfgoed, identiteiten en perspectieven (2020).

Voor het Koninkrijk der Nederlanden nemen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NWO aan het JPICH deel. Gezamenlijk dragen NWO en RCE bij aan de organisatie, strategie en werkwijze van het JPICH.

Meer informatie

De website van de Heritage Research Hub biedt meer informatie over de call.

ANR contactpunt: Benjamin Konnert, jpich-chse-2022@anr.fr (call secretariaat)
NWO contactpunt: Ninja Rijnks-Kleikamp, jpi-ch@nwo.nl