Europese conferentie ‘Erfgoed voor de toekomst Wetenschap over erfgoed’ op 15 en 16 maart

Op 15 en 16 maart 2022 vindt in Parijs een conferentie plaats over erfgoedwetenschap. De Europese Commissie en Foundation for Heritage Science, het Franse ministerie van Cultuur en het Franse nationale centrum voor wetenschappelijk onderzoek (CNRS) organiseren deze bijeenkomst in het kader van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Meer informatie volgt later in februari. Deze conferentie is nauw gekoppeld aan de onderzoeksagenda (SRIA) van het Europese netwerk Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH).

Het doel van de conferentie, in het Louvre en de Franse Nationale Bibliotheek, is de diversiteit van de erfgoedwetenschap in Frankrijk en in Europa te belichten. Hoe draagt erfgoedwetenschap bij aan de bescherming van erfgoed en hoe kan deze een centrale rol spelen bij het begrijpen en aanpakken van de grote hedendaagse uitdagingen op sociaal, cultureel, economisch, politiek en klimatologisch gebied?

Klassiek wit beeld van een vrouw, tegen een achtergrond van grafische lijnen en cirkels. Onder in beeld staat de volgende tekst: Un patrimoine pour l'avenir, un science pour le patrimoine. Heritage for the future, science for heritage.
Beeld: ©Fondation des Sciences du Patrimoine

Thema’s van de conferentie

Naast presentaties over innoverende resultaten van onderzoek en de toepassing daarvan in de praktijk, is er de kans om toekomstperspectieven te bespreken. Het programma is opgebouwd rond de vier hoofdthema’s in de Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) van het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH):

  • reflectief erfgoed voor een veerkrachtige samenleving;
  • duurzaam beheer van cultureel erfgoed;
  • cultureel erfgoed in een veranderende context;
  • cultureel erfgoed geconfronteerd met klimaat- en milieuveranderingen.

De voertalen van het symposium, bestaande uit plenaire en online presentaties en rondetafelsessies, zijn Frans en Engels.

Over JPI Cultural Heritage

De conferentie is gekoppeld aan het Europese programma Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH). Voor Nederland nemen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en NWO aan het JPICultural Heritage deel. Gezamenlijk dragen de RCE en NWO bij aan de organisatie, strategie en werkwijze van het JPICultural Heritage. Het JPICH stimuleert samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van cultureel erfgoed.