Herbestemmingssubsidie mogelijk voor verduurzamingsonderzoek

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wijzigt. Vanaf de komende aanvraagperiode van 1 oktober t/m 30 november 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten.

Interieur van het Duvelhok na de restauratie
Deze voormalige textielfabriek Duvelhok in Tilburg is een goed voorbeeld van een verduurzaamde herbestemming

Monumenteneigenaren of andere belanghebbenden kunnen herbestemmingssubsidie aanvragen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming en voor (tijdelijke) noodmaatregelen die een pand tegen verval beschermen totdat de herbestemming plaatsvindt.

In combinatie met haalbaarheidsonderzoek

In combinatie met het haalbaarheidsonderzoek kan dit jaar ook subsidie aangevraagd worden voor een verduurzamingsonderzoek.

In de wijzigingsregeling zijn de vereisten te vinden waar een verduurzamingsonderzoek aan moet voldoen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% van de kosten van zo’n onderzoek met een maximaal subsidiebedrag van € 2.800,-.

Jaarlijks is € 2,5 miljoen beschikbaar voor de herbestemmingsregeling, waarvan € 1,7 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken, € 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten. Daar komt nu ook € 0,5 miljoen bij voor verduurzamingsonderzoeken.

Bij overvraag voor verduurzaming worden de subsidieaanvragen toegekend in dezelfde volgorde waarin ook de (hoofd)aanvragen voor de haalbaarheidsonderzoeken worden toegekend: onderzoek met de laagste kosten eerst.

Ambitie

Het reduceren van het energieverbruik is een van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving in de komende decennia. Ook de monumentensector wil komen tot een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 als gemiddelde voor het gehele monumentenbestand.

Verduurzamingsadvies op maat

Hoewel er met het verduurzamen van monumenten al veel bereikt is en het aantal succesvolle voorbeelden groeit, moeten meer monumenteigenaren overgaan tot de verduurzaming van hun monument om bovengenoemde doelstelling te halen. Door de uitvoering van verduurzamingsonderzoeken subsidiabel te stellen in de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wil het kabinet monumenteigenaren in het herbestemmingsproces op weg helpen met een verduurzamingsadvies dat op maat is gesneden voor hun eigen monument. De verwachting is dat meer eigenaren daadwerkelijk zullen overgaan tot het verduurzamen van hun monument als ze zien welke mogelijkheden er zijn en welke voordelen het brengt.