14 mei MONUMENT 2024

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Brabanthallen, Diezekade 2, 5222 AK Den Bosch

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is deelnemer aan de beurs MONUMENT 2024, van dinsdag 14 t/m donderdag 16 mei in Den Bosch. De beurs is het trefpunt voor eigenaren van gebouwd erfgoed en erfgoedprofessionals. Thema’s als onderhoud, restauratie en verduurzaming staan centraal.

banner beurs MONUMENT, 14,15 en 16 mei 2024

De RCE is aanwezig als standhouder en als hofleverancier aan het kennisprogramma. Graag nodigen we u uit voor een bezoek aan onze beursstand D018. We kijken er naar om u te ontvangen.

Aanmelden

De beursorganisatie biedt gratis entree aan bij tijdige aanmelding.

Een kaart aan de deur kost € 30,- exclusief BTW.

Wilt u inhoudelijke sessies bijwonen? Dan kunt u zich hiervoor opgeven via dezelfde bezoekersregistratie.

Programma

Een overzicht van de sessies die we zelf organiseren of waaraan we deelnemen:

Woensdag 15 mei
10.15 - 11.30 uur
Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten
Patricia de Vries (NRF) en Frank Buchner (RCE)
Voor wie: eigenaren van rijksmonumenten
Woensdag 15 mei
11.45 - 12.45 uur
Expertmeeting ‘Installaties’ voor erfgoedprofessionals
Hans de Witte (RCE), Han van der Zanden (OOM Advies), Dick van 'T Slot, (Adviesbureau DWA)
Voor wie: erfgoedprofessionals, adviseurs, erfgoedambtenaren, architecten en aannemers
Woensdag 15 mei
14.15 - 15.15 uur
Extra aandacht voor uw monument
Brigitte Giesen-Geurts (RCE), Remco Vos (NRF)
Voor wie: particuliere monumenteigenaar
Woensdag 15 mei
15.30 - 16.30 uur  
Verduurzaming Religieus Erfgoed
Judith Toebast (RCE) , Frans Kegels (Stichting Gelderse Kerken), Jos Snoek (Buro Stiel), Arthur van Wijk (NIAG)
Voor wie: restauratiearchitecten- en aannemers, kerkeigenaren en -besturen 
Donderdag 16 mei
10.30 - 11.30 uur
Voorlichtingsinstrumenten voor gemeenten
Patricia de Vries (NRF), Fleur Cools (NRF), Jaap Lageman (RCE) , Henrieke van Eerten (NRF), Christiaan Braak (Stichting ERM)
Voor wie: erfgoedambtenaren, gemeentelijke beleidsambtenaren
Donderdag 16 mei
11.45 - 12.45 uur
Afwegingskader voor vergunningsverleners
Frank Buchner (RCE), Ciciel Nyst (gemeente Haarlem), Bas de Bont (gemeente Delft) 
Voor wie: gemeentelijke vergunningverleners, erfgoedambtenaren en beleidsambtenaren
Donderdag 16 mei
12.30 - 13.00 uur
Warmtetransitievisies in historische binnensteden/wijken
Jennifer Maier (RCE), Thijs de Booij (de Warmtetransitiemakers)
Voor wie: gemeentelijke erfgoedambtenaren en beleidsambtenaren duurzaamheid
Donderdag 16 mei
13.00 - 15.00 uur
Werklunch met ‘kennistafels’
RCE, NRF, ERM
Voor wie: gemeentelijke erfgoedambtenaren en beleidsambtenaren duurzaamheid
Donderdag 16 mei
15.30 – 16.30 uur
Borging van Cultureel Erfgoed in de fysieke leefomgeving
Frank Altenburg (RCE), Lieke Droomers (RCE)
Voor wie: gemeentelijke erfgoedambtenaren en beleidsambtenaren omgevingswet

Het volledige kennisprogramma vindt u op MONUMENT 2024.